Upline

Inscrie-te

Cursuri:

  /home/cepecom/public_html/assets/snippets/ditto/lang/english.inc.php
Vezi mai multe cursuri
 

/home/cepecom/public_html/assets/snippets/ajaxSearch/configs/default.config.php not found !
Check the existing of this file!

Curs expert achizitii publice

Detalii Curs expert achizitii publice :

Pret : 450 RON
AUTORIZAŢIE : ANC
Tipul de program :perfectionare
Codul : COR 214946
Tipul de certificat obţinut :de absolvire
Durata de pregatire :4 zile : 30 ore
studii superioare
#

 

 Cursul se adresează specialiştilor din companiile private a căror activitate este orientată pe ofertare în cadrul licitaţiilor publice, specialiştilor din departamentele de achiziţii publice constituite la nivelul autorităţilor contractante, membrilor Comisiei de evaluare, angajaţilor din departamentele juridic, financiar, investiţii, tehnic, persoanelor care doresc să lucreze în implementarea proiectelor cu finanţare din Fondurile Europene precum şi oricăror alte persoane interesate în domeniu, fără experienţă în achiziţii publice.

 

PROGRAM CURS:

06.11.2015, interval orar 17-21
07.11.2015, interval orar 9-17
08.11.2015, interval orar 9-17

 

Participarea la acest curs este deschisă oricăror persoane, indiferent de nivelul studiilor, însă susţinerea examenului final este condiţionată de finalizarea studiilor superioare.

 

 Cursul are un pronunţat caracter practic şi urmăreşte aprofundarea legislaţiei în vigoare în materia achiziţiilor publice prin explicarea şi dezbaterea aspectelor teoretice din domeniul achiziţiilor publice. Dintre metodele folosite exemplificăm: expunerea prezentării prin video-proiector, discuţii între cursanţi, cursanţi şi lectori, studii de caz, chestionare etc.

 

       Tematica cursului:

 • Principiile care stau la baza achiziţiilor publice
 • Tipuri de contracte de achiziţie publică
 • Autorităţile contractante şi domeniul de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2006
 • Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire:
  • Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică
  • Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice
  • Reguli de întocmire a documentaţiei de atribuire/documentaţiei descriptive (note justificative, fişă de date a achiziţiei, caiet de sarcini)
  • Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie şi a criteriului de atribuire
  • Garanţia de participare şi garanţia de bună execuţie
 • Iniţierea procedurii de atribuire, reguli de publicitate
 • Conflicte de interese

 

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de absolvire:

 • Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislatiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Planificarea achizitiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire