Upline

Vezi mai multe cursuri
 

Proiecte UE

Echipa CEPECOM are o experienta de 15 ani in scrierea, aplicarea, castigarea si implementarea proiectelor cu fonduri europene, in calitate de beneficiar sau de partener.

 

In perioada 1998-2008, centrul a desfasurat 14 proiecte PHARE prin care a oferit orientare si consiliere profesionala si cursuri de formare profesionala unei game variate de participanti din Bucuresti, Ilfov, Teleorman si Brasov: someri tineri, someri de lunga durata, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane din mediul rural, persoane cu venituri din agricultura de subzistenta, persoane de etnie roma, personal din industriile prelucratoare si manageri.

 

In anul 2009, CEPECOM a implementat un proiect cu finantare SOROS, adresat somerilor din Regiunea Bucuresti-Ilfov.  

 

Incepand cu anul 2009, CEPECOM a fost si este partener si subcontractant al beneficiariilor de fonduri europene din instrumente structurale in 24 de proiecte POSDRU. CEPECOM a implementat in calitate de partener 8 proiecte POSDRU, dintre care 1 strategic si 7 granturi, pe Domeniile Majore de Interventie: DMI 2.3 Acces si participare la FPC, DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare si DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Printre beneficiarii proiectelor se numara Primaria Sectorului 3 Bucuresti, Agentia Nationala pentru Implementarea Programelor si Proiectelor pentru IMM-uri si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare Bucuresti.

 

In calitate de subcontractant, centrul a fost furnizor de formare profesionala si furnizor de orientare si consiliere profesionala in 16 proiecte POSDRU, dintre care 15 strategice si 1 grant, pe Domeniile Majore de Interventie: DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa, DMI 2.3 Acces si participare la FPC, DMI 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii, DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca si DMI 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Printre beneficiarii proiectelor se numara: Federatia Sanitas, Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania FRATIA, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, Scoliile Postliceale Sanitare din Romania si AGROSERV MANAGEMENT.

 

La sfarsitul anului 2012, CEPECOM a fost contractat de Primaria Municipiului Fagaras pentru servicii de formare profesionala in cadrul unui proiect finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

 

 

Mai jos puteti gasi descrierea fiecarui proiect UE in parte:

8. Investitia in oamenii tai asigura viitorul

Finantare Phare si Guvernamentala, 2006

10. Facilitarea accesului romilor pe piata muncii

Finantare Phare si Guvernamentala, 2003

11. Centru de incluziune sociala pentru romi

finantare PHARE si Guvernamentala, 2005

12. Femeie roma caut loc de munca

Finantare PHARE si Guvernamentala, 2005 si 2006

13. Incluziune profesionala pentru romi

Finantare PHARE si Guvernamentala, 2005

14. Centru de incluziune profesionala pentru romi

Finantare PHARE si Guvernamentala, 2006

15. Incluziunea romilor pe piata muncii

Finantare PHARE si Guvernamentala, 2006

17. Sanse egale si respect pentru femeia din societatea romaneasca

Finantare: Fonduri Structurale – FSE POSDRU, Axa 6, DMI 6.3, 2009-2012

21. Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire!

Proiect strategic, finantare :Fonduri Structurale – FSE POSDRU, Axa 5, DMI 5.2, 2010-2011

23. Centru inter-regional de calificare/recalificare si promovare a antreprenoriatului destinat femeilor – CICAF

Proiect strategic, finantare: Fonduri Structurale – FSE POSDRU, Axa 6, DMI 6.3, 2010-2013

35. Imbunatatirea calitatii capitalului uman – solutie de dezvoltare a ruralului romanesc

Fonduri Structurale – FSE POSDRU, Axa 5, DMI 5.2, 2011-2012

36. Drum spre civilizatie

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

38. FII INTREPRINZATOR

Fonduri Structurale – FSE POSDRU, Axa 5, DMI 5.1, 2011-2013